Regulamin

 • Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • Włascicielem sklepu internetowego działającego pod adresem: www.e-polbike.pl,  jest firma POLBIKE J.K. z siedzibą  ul. Garibaldiego 4 lok. 243, 04-078 Warszawa,  NIP:113 039 06 32, REGON: 015265706
 • Płatności Przelewy24 : operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
 • Numer konta: POLBIKE JULIUSZ KABATH AL. JERZEGO WASZYNGTONA 33/119, 04-030 WARSZAWA nr konta: ING Bank Śląski 60105010251000009080796114
 • Kontakt ze Sklepem : za pośrednictwem poczty elektronicznej : info@polbike.eu , p.malkowski@polbike.eu , telefonicznie:22 812 15 61 ,507 742 663 , oraz pisemnie na adres: ul. Garibaldiego 4 lok 243 , 04-078 Warszawa.
 • Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 • Zamówienia przez sklep internetowy można składać 24 godziny na dobę.
 • Zawarcie umowy następuje w chwili zaksięgowania przez Sprzedającego wpłaty na zamówienie w przypadku zamówień z przedpłatą, oraz w momencie otrzymania przez klienta informacji o tym, że towar jest gotowy do wysyłki w przypadku zamówień z płatnością przy odbiorze. Zamówienie z formą płatności przedpłata można opłacić dopiero po zmianie statusu zamówienia na Oczekuje na Wpłatę, o czym klient zostanie poinformowany.
 • Realizacja zamówień następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu przez Sprzedającego wpłaty za zamówienie w przypadku zamówień z przedpłatą, oraz w momencie otrzymania przez klienta informacji o tym, że towar jest gotowy do wysyłki w przypadku płatności przy odbiorze. Standardowy czas realizacji zamówień wynosi 2-10 dni
 • Sprzedający jak i kupujący ma prawo od odstąpienia od umowy w każdej chwili gdy: towar jest uszkodzony, niekompletny, brakuje towaru na magazynie sprzedającego i producenta, lub przy błędach systemowych na platformie, za pomocą której działa sklep www.e-polbike.pl, lub też innych awariach systemu sprzedarzy internetowej. Strona odstępująca od umowy jest zobowiązana poinformować stronę z którą umowa miała być zawarta.
 • Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura.
 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
 • W przypadku niezgodności towaru z umową, należy poinformować Sprzedającego określając niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania.
 • W okresie 14 dni kalendarzowych od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Aby zachować ten termin wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, oświadczenia Klienta. Sprzedający w ciągu 14 kalendarzowych dni dokona zwrotu pieniędzy. Towar zwracany, musi być w nienaruszonym stanie, wraz z dowodem zakupu.
 • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, która w naszym sklepie jest bezpłatna.
 • Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.)
 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 • W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 • Zapoznałem się i akceptuję regulamin sklepu. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także przekazanie mojego adresu e-mail do POLBIKE Juliusz Kabath, oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
To top